Användarvillkor

När du handlar hos oss anger du företagsuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall även organisationsnummer samt VAT-nummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden.
Personuppgiftsansvarig är vi, ROLLSROLLER AB med organisationsnummer 556878-1941, Gräsdalsgatan 6, 653 34 Karlstad, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.
Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, postala utskick eller på andra sätt. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid ROLLSROLLER åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till info@rollsroller.se
Köpinformation
Vid beställning träffas avtal om köp när ni väljer att bekräfta ert köp i kassan. En automatiserad och manuell orderbekräftelse kommer då att skickas till er registrerade mailadress. Beställda produkter förblir ROLLSROLLERs egendom tills dess att de är till fullo betalda.
Ändringar och tillägg måste göras innan er order behandlas och skickas från oss. Om ni upptäcker eventuella felaktigheter på er order är det därför viktigt att ni omgående kontaktar oss för att om möjligt ändra i ordern.
Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om ni inte är nöjda med vår korrigering har ni självfallet rätt att avboka ordern. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.
Betalsätt
Samtliga priser anges exklusive moms/VAT. Eventuella avgifter för frakt och betalsätt kan tillkomma, vilket i sådana fall framgår i kassan.
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

Direktbetalning/kortbetalning via Paypal– Efter att ni bekräftat ert köp i kassan slussas ni vidare till Paypal.com för att slutföra betalningen. Ett kvitto skickas till den registrerade mailadressen. ROLLSROLLER tillhandahåller denna tjänst kostnadsfritt.
ROLLSROLLER företagsfaktura – Betala mot en faktura som skickas till den registrerade mailadressen vid bekräftad order. Betalningsvillkoret är Förskottsbetalning.
Distributörer kan betala via faktura med villkor enigt befintligt distributörsavtal.
ROLLSROLLER tar ut en faktureringsavgift som adderas vid utcheckningen.
ROLLSROLLER lämnar 2 års garanti. 
Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
Följ nedan länk för att reklamera:
http://www.rollsroller.se/about-us/technical-support/warranty-claim/
Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vi eventuellt undersöka produkten. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet mm), har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera för undersökningskostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer.
TECHNICAL SUPPORT EUROPE AND WORLDWIDE
ROLLSROLLER Technical Support (RRTS)
+46-54-770-7070
support@rollsroller.se
TECHNICAL SUPPORT NORTH AMERICA
USA and Canada ROLLSROLLER Technical Support (RRTS)
1-855-446-0732
support@rollsroller.se
Observera att supporten sker på svenska eller engelska
Returadress:   
Europa och övriga världen
ROLLSROLLER AB
Frögatan 3
SE-653 43 Karlstad,
Sweden
Phone: +46-54-770-7010
support@rollsroller.se
Nord Amerika
ROLLSROLLER Enterprise Inc,
6345 Netherhart Rd, Unit 1
Mississauga, Ontario L5T 1B8
Canada
Phone: 416-671-8292
support@rollsroller.se