Köpvillkor - Företag

Köpvillkor - Företag
1. Köpinformation
Vid beställning träffas avtal om köp när ni väljer att bekräfta ert köp i kassan. En automatiserad och manuell orderbekräftelse kommer då att skickas till er registrerade mailadress. Beställda produkter förblir ROLLSROLLERs egendom tills dess att de är till fullo betalda.
Ändringar och tillägg måste göras innan er order behandlas och skickas från oss. Om ni upptäcker eventuella felaktigheter på er order är det därför viktigt att ni omgående kontaktar oss för att om möjligt ändra i ordern.
Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om ni inte är nöjda med vår korrigering har ni självfallet rätt att avboka ordern. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.
 
2. Betalsätt
Samtliga priser anges exklusive moms/VAT. Eventuella avgifter för frakt och betalsätt kan tillkomma, vilket i sådana fall framgår i kassan.
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

Direktbetalning/kortbetalning via Paypal– Efter att ni bekräftat ert köp i kassan slussas ni vidare till Paypal för att slutföra betalningen. Ett kvitto skickas till den registrerade mailadressen. ROLLSROLLER tillhandahåller denna tjänst kostnadsfritt.
ROLLSROLLER företagsfaktura – Distributörer kan betala via faktura med villkor enligt befintligt distributörsavtal. För övriga så skickas fakturan vid bekräftad order till den registrerade mailadressen. Betalningsvillkoret är Förskottsbetalning.
ROLLSROLLER tar ut en faktureringsavgift som adderas vid utcheckningen.
 
3. Leveransinformation
Leveranstiden varierar beroende på produkt, lagersaldo, leveranssätt och leveransadress.  
Leverans från ROLLSROLLER sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
Därefter tillkommer leveranstid från upphämtning hos ROLLSROLLER till leveransadress beroende på leveranssätt.
Meddelande om eventuella avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får ni i samband med orderbekräftelsen, alternativt i efterhand via separat mail. Ni har då givetvis rätt att avstå, alternativt ändra er beställning om leveranstiden avviker från den normala leveranstiden.
Skulle någon av produkterna ni beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga produkter på er order kan vi i vissa fall dela beställningen. Ni behöver då aldrig betala mer än den ursprungliga fraktkostnaden.
Vi står för transportrisken när vi skickar något till er, vilket innebär att vi kostnadsfritt ersätter er med en ny vara vid uppkommen fraktskada eller förlust av försändelse. Vid en eventuell retur till oss står ni som kund för transportrisken.
Vi erbjuder följande fraktalternativ:

ROLLSROLLERs produkter levereras genom ombud.
DB Schenker – Leverans sker till registrerad företagsadress vardagar mellan kl 08.00-18.00. Ingen avisering sker innan. Finns ingen på plats som kan ta emot leveransen lämnas en avi och försändelsen kan sedan hämtas hos ombud.
FedEx International Economy – internationell leverans inom ….
FedEx International Priority - internationell leverans inom ….
 FedEx International First - internationell leverans inom ….
4. Transportskada
Om produkten är fraktskadad vid leveranstillfället ber vi er att anmäla det omgående till oss. Synliga skador behöver anmälas senast 3 arbetsdagar efter mottagandet och dolda fraktskador inom 7 arbetsdagar. För att reklamationen skall kunna hanteras korrekt måste ni spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.
Force Majeure
ROLLSROLLER är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar ROLLSROLLERs fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.
 
5. Garanti
ROLLSROLLER lämnar 2 års garanti. 
Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
Följ nedan länk för att reklamera:
http://www.rollsroller.se/about-us/technical-support/warranty-claim/
Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vi eventuellt undersöka produkten. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet mm), har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera för undersökningskostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer.
TECHNICAL SUPPORT EUROPE AND WORLDWIDE
ROLLSROLLER Technical Support (RRTS)
+46-54-770-7070
support@rollsroller.se
TECHNICAL SUPPORT NORTH AMERICA
USA and Canada ROLLSROLLER Technical Support (RRTS)
1-855-446-0732
support@rollsroller.se
Observera att supporten sker på svenska eller engelska
 
Returadress:    
EUROPE AND WORLDWIDE
ROLLSROLLER AB
Gräsdalsgatan 6
SE-653 43 Karlstad,
Sweden
Phone: +46-54-770-7010
NORTH AMERICAN SALES OFFICE
ROLLSROLLER Enterprise Inc,
6345 Netherhart Rd, Unit 1
Mississauga, Ontario L5T 1B8
Canada
Phone: 416-671-8292
 

 
9. Sekretess, personuppgifter och marknadsföring
När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden eller försäkringar. Personnummer krävs vid eventuell kreditupplysning samt vid tecknande av försäkring.
Personuppgiftsansvarig är vi, NetOnNet AB (publ), 556520-4137, Box 1716, 501 17 BORÅS, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.
Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. NetOnNet strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid NetOnNet åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till Kundservice på telefon 033-488 488.
10. Contact us
HEADQUARTERS
ROLLSROLLER AB, Gräsdalsgatan 6, SE-653 43 Karlstad, Sweden
Phone: +46-54-770-7010
NORTH AMERICAN SALES OFFICE
ROLLSROLLER Enterprise Inc, 6345 Netherhart Rd, Unit 1, Mississauga, Ontario L5T 1B8 Canada
Phone: 416-671-8292
HONG KONG SALES OFFICE
ROLLSROLLER Asia Ltd. 1902-5, 19/F Sunlight Tower248 Queen´s Rd East Wanchai
HONG KONG
Phone: +852 3184 0456