Sekretess, personuppgifter och marknadsföring

Sekretess, personuppgifter och marknadsföring
När du handlar hos oss anger du företagsuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall även organisationsnummer samt VAT-nummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden.
Personuppgiftsansvarig är vi, ROLLSROLLER AB med organisationsnummer 556878-1941, Gräsdalsgatan 6, 653 34 Karlstad, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.
Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, postala utskick eller på andra sätt. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid ROLLSROLLER åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till info@rollsroller.se