Antistatic System

ANTISTATIC SYSTEM 

Antistatiskt system, neutraliserar statisk elektricitet vid arbetsområdet och reducerar damm.
 

Antistatic system 130

Antistatiskt system, neutraliserar statisk elektricitet vid arbetsområdet och reducerar damm.

Antistatic system 160

Antistatiskt system, neutraliserar statisk elektricitet vid arbetsområdet och reducerar damm.

Antistatic system 190

Antistatiskt system, neutraliserar statisk elektricitet vid arbetsområdet och reducerar damm.